Linkki Suomen Yritysmyynti Oy:n englanninkielisille sivuille

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 


1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Yritysmyynti Oy 
Kaisaniemenkatu 3 B, 6 krs
00100 HELSINKI 
Puh 0207 421150 
info(ät)suomenyritysmyynti 
www.suomenyritysmyynti.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Satu Saari 
Puh 0207 421150 
info(ät)suomenyritysmyynti 

3. Rekisterin nimi 

Suomen Yritysmyynti Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakassuhde. Tarkoitus on asiakassuhteeseen yhteydenpito ja markkinointi. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: 

- yrityksen nimi ja y-tunnus 
- yhteyshenkilön nimi ja asema 
- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) 
- yrityksen verkkosivuosoite  
- asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiannot ja kiinnostuksen kohteet 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi yhteystietoja voidaan hankkia kolmannen osapuolen yritystietojärjestelmistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään rekisterissä sen ajan kuin se on olennaista asiakassuhteen ja markkinoinnin kannalta. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisterissä oleva voi vaatia henkilötietojensa poistoa, virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Yhteydenotot 

Rekisteriä koskevat yhteydenotot tehdään rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.9.2019.